Datautveckling

214, rue Albert Premier
41000 BLOIS - FRANCE
e-mail

Vanlig användning av ChessComment

Du måste först installera programmet på din dator.

För att starta sätt igång programmet genom att klicka på "Start", "Programs", "M.R.IT", "ChessComment". Schackbrädet visas med sin utgångsställning, vit vid draget. Du befinner dig i studieläget och kan därför alternera mellan att spela som vit eller svart. Därefter kan du se hur du spelar via e-post i spelläget.

Flytta bonden på e2 genom att dra den med markören till e4, och fortsätt genom att spela e5 och Sf3. Efter varje drag kan du se notationen visas i det nedre fönstret. Det senaste draget visas i röd färg. Efter några drag kan du börja om igen genom att klicka på knappen Bouton Premier

Spela sedan 1. d4 och d5. Då ser du att de föregående dragen automatiskt anges som en variant, i grön färg.

Om du återvänder till början, och spelar 1. e4 igen, förvandlas dragen d4 och d5 till en variant utan någon annan åtgärd. Man kan lägga till så många varianter som man vill.

För att navigera under spelet kan du använda knapparna på den högra sidan av schackbrädet, och klicka på vilken som helst av notationerna, till och med i en variant, så får du upp schackbrädet med denna ställning. Om du dubbelklickar på en variant, kommer denna upp.

Om du skriver in din analys efter varje drag, kommer den att sparas, även i partier via e-mail. Varianter utan kommentarer eller schackmatt (i likhet med 16. De1 nedan) kan tas bort automatiskt, om du har gjort dig bekant med detta val.

För att rockera i vanligt schack flytta kungen två rutor mot tornet, eller släpp kungen på tornet, vilket gör det möjligt att spela i Fischer-Randomläge.

Gränssnittets utseende kan förbättras beroende på din skärms egenskaper.

För att spara dina partier och analyser trycker du på knappen bouton pour enregistrer , men detta förslag kommer du att också att få innan du stänger programmet.

För att spela upp ett parti öppna PGN- eller FEN-filen genom att dubbelklicka på den, eller släpp filen från din utforskare till det tomma schackbrädet, eller släpp texten likaväl. Om det är en nedladdningslänk på en webbsida, kan du vanligtvis "öppna filen på sin plats" för att studera den med hjälp av ChessComment.

Ett parti kan skickas direkt till en annan person via e-mail genom att använda knappen bouton pour démarrer et envoyer une partie par courriel , som också används för att spela via e-post.

Du kan läsa eller lägga till ytterligare information genom att klicka på bouton d'accès aux propriétés de la partie

Om du klickar med höger musknapp på schackbrädet eller kommentarerna, eller om du annars trycker på de vanliga CTRL-knapparna, får du tillgång till redigeringsfunktionerna (kopiera, klistra in etc.) och möjlighet att generera en HTML-kod på klippbordet.

Du kan få ytterligare hjälp i det engelska eller franska forumet.